อีเมล์ติดต่อ: packageair

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

1,900฿

เซินเจิ้น...ช้อปปิ้ง LOWU CENTER   ฮ่องกง...วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง ย่านนาธาน กำหนดวันเดินทา...